Hayri Başkan! Öğren lazım olur..

0
216
Haber içi reklam - Kahvaltı Sarayı

BELEDİYE KANUNU
Kanun Numarası : 5393
Kabul Tarihi : 3/7/2005
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874

Başkan ve meclis üyelerinin görüşmelere katılamayacağı durumlar
Madde 27- Belediye başkanı ve meclis üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü meclis toplantılarına katılamazlar.

Resmi Gazete Tarihi: 09.10.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25961
BELEDİYE MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Başkan ve meclis üyelerinin görüşmelere katılamayacağı durumlar
Madde 7/A – (Ek:RG-27/11/2014-29188)
Belediye başkanı ve meclis üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü meclis toplantılarına katılamazlar.

Haber iç - alt - Kahvaltı Sarayı
PAYLAŞ

YORUM YOK