38.gün! Mudanya Kasabı! Sahili a-ça-cak-sın! SS

0
356
Haber içi reklam - Kahvaltı Sarayı

METİS 1

Mudanya Belediyesi H21B13B4D Pafta, 1132 Ada ve 1 Parsel’de bulunan binanın önündeki sahili Mudanyalıların kullanımına kapattı.

Kıyıların, doğal ve kültürel varlıklarıyla korunması, anayasal bir hakla kamu yararı gözetilerek herkesin kullanımına açık olması gerekirken, Anayasa’nın 43. Maddesi ile Kıyı Kanunu’nun (3621 Sayılı Kıyı Kanunu) bir takım kişiler tarafından açık olarak çiğnenmesine niçin Mudanya Belediyesi ses çıkarmıyor? Kıyı Kanunu var, buna uymak ve uygulamak zorunda olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da varsa ve hiçbir şey yapılmıyorsa, Cumhuriyet Savcılığı’na şikâyet ediyoruz.
Anayasa Madde 43 – Kıyılar, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkân ve şartları kanunla düzenlenir.
Kıyı Kanunu Madde 5 – Kıyılar, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. Kıyıda ve sahil şeridinde planlama ve uygulama yapılabilmesi için kıyı kenar çizgisinin tespiti zorunludur. Kıyı kenar çizgisinin tespit edilmediği bölgelerde talep vukuunda, talep tarihini takip eden üç ay içinde kıyı kenar çizgisinin tespiti zorunludur.
Madde 6 – Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz; duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz.
Madde 15 – Kıyıda ve uygulama imar planı bulunan sahil şeritlerinde duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engelleri oluşturanlara iki bin Türk Lirası’ndan on bin Türk Lirası’na kadar idari para cezası verilir. Ayrıca oluşturulan engellerin beş günden fazla olmamak üzere belirlenen süre zarfında kaldırılmasına karar verilir. Bu süre zarfında engellerin ilgililer tarafından kaldırılmaması halinde, masrafı yüzde yirmi zammıyla birlikte kendilerinden kamu alacaklarının tahsili usulüne göre tahsil edilmek üzere kamu gücü kullanılmak suretiyle derhal kaldırılır. Kabahatin tekrarı halinde, ceza üst sınırdan verilir.
GÖREVİ İHMAL VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLARI, 5237 SAYILI YENİ TÜRK CEZA YASASININ 257. MADDESİNDE DÜZENLENMİŞTİR.
GÖREVİ İHMAL (m. 257/2) :
GÖREVİNİN GEREKLERİNİ, YAPMAKTA İHMAL VEYA GECİKME GÖSTEREREK, KİŞİLERİN MAĞDURİYETİNİ VEYA KAMU ZARARINA NEDEN OLMAK, YA DA KİŞİLERE HAKSIZ BİR KAZANÇ SAĞLAMAKTIR.

Sahil kapalıdır. Cumhuriyet Savcılarına ithaf olunur…

Haber iç - alt - Kahvaltı Sarayı
PAYLAŞ

YORUM YOK