MİMAR VE MÜHENDİS 'İŞÇİLER' NORM KADRO TALEP EDİYORLAR

13.02.2024 - Salı 20:30

MİMAR VE MÜHENDİS 'İŞÇİLER' NORM KADRO TALEP EDİYORLAR

 Belediye şirketlerinde çalışan mimar, mühendis ve şehir plancıları, kamudaki ücret ve özlük hakları dengesinin bozulduğunu belirtti. Yaklaşık 9 bin personel için iş barışı talep ediliyor.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, belediye şirketlerinde çalışan mühendis ve mimarların, kamudaki memur meslektaşları ile aralarındaki farkın giderek açıldığına dikkat çekildi. Taşeron şirketlerde çalışırken resmi belge veya işe imza atamayan mühendis ve mimarların, şirket işçisi olduktan sonra memur eliyle yürütülmesi gereken işlerin neredeyse tamamında icracı ve imzacı olarak çalıştırıldığı belirtildi. Bu durumun, sosyal ve ekonomik farklılıklar yaratarak iş barışını zedelediği ve kamudaki özlük hakları dengesini bozduğu ifade edildi.

Ayrıca, mühendis ve mimarların özlük haklarının görmezden gelinmesinin ve mesleki denetim kapsamında imza yetkilerinin kurallara uygun şekilde işletilmemesinin toplumsal açıdan önemli bir sorun olduğu vurgulandı. Belediye ve il özel idare şirketlerinde istihdam edilen mühendislerin, mimarların ve şehir plancılarının mali sorunlarının ve özlük haklarının düzeltilmesi için çaba sarf edilmesi gerektiği belirtildi.

Son olarak, dernek, belediye ve il özel idare şirketlerinde çalışan personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca devlet memuru kadrolarına geçirilmesi talebinde bulundu ve bu konuda yetkililerden takdir ve tensiplerini beklediklerini ifade etti.

Talebimiz;

24 Aralık 2017 tarihinde 30280 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 696 sayılı KHK ile Belediye ve İl Özel İdare Şirketlerinde Şirket İşçisi olarak, 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi çalışan, memur eliyle yürütülmesi gereken asıl işleri yapan Mühendislerin, Mimarların ve Şehir Plancılarının, sosyal, mali, özlük haklarının düzeltilmesi, çalışma barışının sağlanması, Anayasanın, 49'uncu, 55'inci, 128'inci maddelerinin hükümlerine uyulması ve İdare Hukuku'nun "Eşit işe eşit ücret eşit statü" ile "Yetki de ve sorumlulukta paralellik" ilkeleri gereğince; söz konusu personelin 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası hükümleri uyarınca Devlet Memuru kadrolarına geçirilmesi.

 

Belediye ve İl Özel İdare Mimarları Mühendisleri Derneği, 696 sayılı KHK ile getirilen belediye şirket işçiliğine karşı eşit işe eşit ücret ve norm kadro istedi.

Belediye ve İl Özel İdare Mimarları Mühendisleri Derneği, 696 sayılı KHK ile getirilen belediye şirket işçiliğine karşı eşit işe eşit ücret ve norm kadro talebinde bulundu. Özellikle 2017 yılındaki düzenleme ile taşeron şirketlerde teknik kadroda çalışan mühendis ve mimarların artık şirket işçisi olarak çalıştırılmaya başlanması derneğin gündemindeki önemli konulardan biri oldu. Dernek, belediye ve il özel idare şirketlerinde çalışan personelin norm kadro talebini dile getirerek, sayılarının 9 bini bulduğunu belirtti. Bu personelin artık mutsuz ve umutsuz bir çalışan kitlesi oluşturduğu vurgulanırken, iş barışının sağlanması için çözüm arayışları devam ediyor.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, belediye ve il özel idare şirketlerinde çalışan mühendis ve mimarların, kamudaki memur meslektaşları ile aralarındaki farkın giderek açıldığına dikkat çekildi. Taşeron şirketlerde çalışırken resmi belge veya işe imza atamayan mühendis ve mimarların, şirket işçisi olduktan sonra memur eliyle yürütülmesi gereken işlerin neredeyse tamamında icracı ve imzacı olarak çalıştırıldığı belirtildi. Bu durumun, sosyal ve ekonomik farklılıklar yaratarak iş barışını zedelediği ve kamudaki özlük hakları dengesini bozduğu ifade edildi.

Ayrıca, mühendis ve mimarların özlük haklarının görmezden gelinmesinin ve mesleki denetim kapsamında imza yetkilerinin kurallara uygun şekilde işletilmemesinin toplumsal açıdan önemli bir sorun olduğu vurgulandı. Belediye ve il özel idare şirketlerinde istihdam edilen mühendislerin, mimarların ve şehir plancılarının mali sorunlarının ve özlük haklarının düzeltilmesi için çaba sarf edilmesi gerektiği belirtildi.

Son olarak, dernek, belediye ve il özel idare şirketlerinde çalışan mühendis ve mimar gibi teknik personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca devlet memuru kadrolarına geçirilmesi talebinde bulundu ve bu konuda yetkililerden takdir ve tensiplerini beklediklerini ifade etti.

YORUM YAZ
MUDANYA HAVA DURUMU
Gökhan Dinçer
BURSA HABERLERİ
Mudanya nöbetçi eczaneleri